4145/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4145/QĐ-UBND
Ban hành Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng Công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.
Ngày ban hành 10/10/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4145.signed.pdf
 Trở về trang trước