11401/UBND-NN
Chi tiết văn bản
11401/UBND-NN
Công ty CP giống cây trồng Thanh Hóa về việc xin chuyển đổi cây trồng trên một phần diện tích đất tại Trại giống cây trồng Đông Sơn.
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT163606908-8-20221659511531654_(tungct)(04.08.2022_09h24p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước