111/GP-UBND
Chi tiết văn bản
111/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế đối với Phòng khám Nha khoa 235 Trường Thi
Ngày ban hành 12/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT999642013-7-20211625884738841_(giangld)(12.07.2021_08h55p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước