1054/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1054/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển sản xuất và Xuất nhập khẩu An Phước
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d1054.signed.pdf
 Trở về trang trước