10832/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10832/UBND-NN
Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT974651238-7-20211627029101385_(giangld)(25.07.2021_08h58p18)_signed.pdf
 Trở về trang trước