106/KH-UBND
Chi tiết văn bản
106/KH-UBND
Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020
Ngày ban hành 14/05/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT974485476-5-20201589417534393chanth14.05.2020_08h37p51_quyenpd_14-05-2020-09-05-19_signed.pdf
 Trở về trang trước