2277/2008/QĐ-UBND2277
Chi tiết văn bản
2277/2008/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về phát ngôn, cung cấp, đăng, phát và xử lý thông tin trên báo chí thuộc địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 24/07/2008
Người ký Mai Văn Ninh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2277.doc
 Trở về trang trước