4900/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4900/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Vinh Quang
Ngày ban hành 16/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT779428280-11-20201605408959307dinhquanghung15.11.2020_13h36p32_thinv_16-11-2020-09-03-32_signed.pdf
 Trở về trang trước