53/2006/NQ-HĐND53
Chi tiết văn bản
53/2006/NQ-HĐND
Tổ chức và chính sách hỗ trợ khuyến nông cơ sở giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành 27/12/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm nq53.doc
 Trở về trang trước