16911/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16911/UBND-NN
Báo cáo tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Ngày ban hành 11/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c16911.signed.pdf
 Trở về trang trước