43/GP-UBND
Chi tiết văn bản
43/GP-UBND
Cấp phép cho Hộ gia đình ông Đinh Huy Hiệp, địa chỉ tại xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án: Trang trại tổng hợp tại xã Định Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT545697073-4-20231682395333681_(giangld)(04.05.2023_08h41p02)_signed.pdf
 Trở về trang trước