2203/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2203/UBND-VX
Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT192607216-2-20211613706515482_(chiennv)(22.02.2021_08h04p12)_signed.pdf
 Trở về trang trước