149/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
149/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đất sét đồi làm gạch tuynel tại núi Phiêu Sơn, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa của Tổng Công ty Đầu tư Hà Thanh - CTCP
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d149.signed.pdf
 Trở về trang trước