2631/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2631/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thiết bị điện tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa
Ngày ban hành 03/08/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT414699335-8-20221659327076214_tuandm_03-08-2022-09-40-38_signed.pdf
 Trở về trang trước