751/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
751/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư gốc Sữa, Thưởng, Trối Sâu, thôn Tân Bình, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 19/02/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT388740071-2-20241708065976230hieulv19.02.2024_07h25p38_liemmx_19-02-2024-07-54-47_signed.pdf
 Trở về trang trước