113/GP-UBND
Chi tiết văn bản
113/GP-UBND
Cấp phép cho Cảng hàng không Thọ Xuân - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, địa chỉ tại Sân bay Sao Vàng, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Cảng hàng không Thọ Xuân” tại thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 31/08/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT632689725-8-20231693297927385tungct29.08.2023_16h49p36_giangld_31-08-2023-09-26-03_signed.pdf
 Trở về trang trước