13817/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13817/UBND-THKH
Đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Đền thờ Đỗ Bí, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT590107747-9-20231695008553733trangnt18.09.2023_13h18p50_trangnt_18-09-2023-15-05-09_signed.pdf
 Trở về trang trước