4/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4/CĐ-UBND
Công điện về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19
Ngày ban hành 07/03/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ PCT
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm cd04.PDF
 Trở về trang trước