56/GP-UBND
Chi tiết văn bản
56/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát nhiễm mặn làm vật liệu san lấp tại phường Hải Châu và phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn của Công ty CP Khai thác hạ tầng Thanh Hóa
Ngày ban hành 13/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT12870403-4-20211617528081813trangnt06.04.2021_01h34p24_giangld_10-04-2021-05-32-00_signed.pdf
 Trở về trang trước