7224/UBND-CN
Chi tiết văn bản
7224/UBND-CN
Tham mưu đấu nối cửa hàng xăng dầu tại xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn vào QL217 tại Km 125+485 phải tuyến
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7224_signed.pdf
 Trở về trang trước