4366/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4366/UBND-NN
Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT703274715-4-20211617549068550_(tungct)(05.04.2021_14h04p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước