4856/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4856/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quan Hóa
Ngày ban hành 11/11/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT136678642-11-20201604997649320trangnt10.11.2020_17h14p58_quyennd_10-11-2020-20-55-49_signed.pdf
 Trở về trang trước