6738/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6738/UBND-THKH
Giao tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quy hoạch theo Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành
Ngày ban hành 13/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c6738_signed.pdf
 Trở về trang trước