4807/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4807/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ tính tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án: Xây dựng Bệnh viện Ung bướu, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/12/2018
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4807_signed.pdf
 Trở về trang trước