2759/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2759/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Tu bổ, nâng cấp và xử lý các trọng điểm xung yếu đê tả sông Cầu Chày (đoạn K0-K42) thuộc lưu vực sông Mã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án " Quản lý thiên tai" (VN-Haz) do WB tài trợ
Ngày ban hành 11/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2759_signed.pdf
 Trở về trang trước