4737/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4737/QĐ-UBND
Xếp hạng, xếp lại hạng cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 25/11/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT709161963-11-20211637639292290trangnt23.11.2021_13h33p01_tungdt_24-11-2021-22-13-35_signed.pdf
 Trở về trang trước