5666/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5666/UBND-NN
Tổ chức thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT209920643-4-20211619517217037_(tungct)(29.04.2021_14h28p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước