3725/UBND-VX
Chi tiết văn bản
3725/UBND-VX
Giao giải quyết đề nghị của UBND huyện Bá Thước tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 18/3/2020
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3725.signed.pdf
 Trở về trang trước