152/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
152/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại các xã Thành Tân, xã Thành Công và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Sơn
Ngày ban hành 12/01/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT715359596-1-20211610351031296_tuandm_11-01-2021-20-09-51_signed.pdf
 Trở về trang trước