43/GP-UBND
Chi tiết văn bản
43/GP-UBND
Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Chi nhánh Bắc Thanh Hóa - Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải
Ngày ban hành 13/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp43.signed.pdf
 Trở về trang trước