206/GP-UBND
Chi tiết văn bản
206/GP-UBND
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 101/GP-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Hồng Kỳ
Ngày ban hành 25/12/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp206.signed.pdf
 Trở về trang trước