2199/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2199/UBND-VX
Thực hiện Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT317503431-2-20211613701494357_chiennv_19-02-2021-22-18-29_signed.pdf
 Trở về trang trước