17477/UBND-CN
Chi tiết văn bản
17477/UBND-CN
Bổ sung việc thành lập thị xã Triệu Sơn giai đoạn 2026 - 2030 vào hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT992789031-11-20231700188516306_hieulv_17-11-2023-23-22-58_signed.pdf
 Trở về trang trước