4274/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4274/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Hang Dơi, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Trữ lượng tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2020)
Ngày ban hành 09/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT907863333-10-20201602129357443_(quyennd)(08.10.2020_16h15p37)_signed.pdf
 Trở về trang trước