58/GP-UBND
Chi tiết văn bản
58/GP-UBND
Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế) đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 08/04/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT910734186-4-20221649214307472_giangld_08-04-2022-05-56-11_signed.pdf
 Trở về trang trước