4522/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4522/UBND-NN
Giao tham mưu bổ sung hạng mục hoàn trả tuyến đường phục vụ thi công và bổ sung 2 cống tiêu trên kênh dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu chính Đa Bút, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT894063849-4-20211617684110356_(tungct)(07.04.2021_15h19p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước