1933/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1933/QĐ-UBND
Đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đồng Bông - Đồng Sác, xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT984303567-6-20211622793320469tungct05.06.2021_20h28p23_thinv_06-06-2021-22-38-35_signed.pdf
 Trở về trang trước