4/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4/2021/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT101563232-3-20211617157762022trangnt01.04.2021_05h20p57_tuandm_01-04-2021-06-17-24_signed.pdf
 Trở về trang trước