92/GP-UBND
Chi tiết văn bản
92/GP-UBND
Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ kênh Bắc hệ thống Bái Thượng.
Ngày ban hành 28/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT151475973-7-20231690511233166_(giangld)(28.07.2023_16h35p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước