7258/UBND-NN
Chi tiết văn bản
7258/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Công văn của Tổng cục môi trường triển khai Đoàn kiểm tra đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c7258_signed.pdf
 Trở về trang trước