24/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
24/2021/QĐ-UBND
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định số 3238/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh.
Ngày ban hành 07/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT206996592-10-20211633519436605kienlt07.10.2021_08h38p56_thinv_07-10-2021-13-36-56_signed.pdf
 Trở về trang trước