10333/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10333/UBND-CN
Giao nghiên góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 31/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT598475579-7-20201596158604644_thinhnd_31-07-2020-12-16-00_signed.pdf
 Trở về trang trước