1610/UBND-NN
Chi tiết văn bản
1610/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị phê duyệt chủ trương thực hiện dự án Xây dựng lưới địa chính; đo đạc, chỉnh lý bản đồ, đăng ký, lập hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn 23 xã, thị trấn huyện Hậu Lộc
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1610.signed.pdf
 Trở về trang trước