2226/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2226/UBND-CN
Giao tham mưu quyết toán chi phí đã thực hiện của dự án đầu tư sửa chữa 3 hồ chứa tại huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Sông Chu
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT683037049-2-20211613718044796_tungct_22-02-2021-10-20-09_signed.pdf
 Trở về trang trước