8051/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8051/UBND-NN
Giao rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Ban Quản lý dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT674257273-6-20211623207209256_(tungct)(09.06.2021_16h25p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước