8/CT-UBND
Chi tiết văn bản
8/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra
Ngày ban hành 12/06/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct8_signed.pdf
 Trở về trang trước