7183/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
7183/UBND-KTTC
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày ban hành 25/05/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT426697182-5-20231684895165385hoangmc24.05.2023_15h03p23_hoangmc_25-05-2023-10-46-40_signed.pdf
 Trở về trang trước