38/2019/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
38/2019/QĐ-UBND
Phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/11/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm  
 Trở về trang trước