6388/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
6388/UBND-THKH
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thành Nam tại Công văn số 15/CV-TN ngày 12/5/2020
Ngày ban hành 21/05/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT929440362-5-20201589969119158_thinhnd_21-05-2020-08-47-45_signed.pdf
 Trở về trang trước