10/CT-UBND
Chi tiết văn bản
10/CT-UBND
Chỉ thị về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 22/06/2017
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct10_signed.pdf
 Trở về trang trước